config_window.h

#ifndef CONFIG_WINDOW_H
#define CONFIG_WINDOW_H

// pliki nagłówkowe wykorzystywanych klas Qt
#include <QDialog>
#include <QMessageBox>
#include <QTableWidgetItem>
#include <QStandardItemModel>
#include <QTextStream>

#include <QtXml/QDomDocument>
#include <QtXml/QDomElement>
#include <QtXml/QDomNode>
#include <QtXml/QDomText>
#include <QFile>
#include <QFileDialog>

// plik nagłówkowy zawierający opis wyglądu okienka
// wygenerowany automatycznie w oparciu o timer_window.ui
#include "ui_config_window.h"

// deklaracja klasy
class ConfigWindow: public QDialog
{
Q_OBJECT
 private:
   int max_id;
   QStringList naglowek_tabelki;
 public:
   Ui::ConfigWindow interfejs;
   ConfigWindow(QWidget * parent = 0, Qt::WFlags f = 0 );
   ~ConfigWindow(){};
 public slots:
   void SaveAction();
   void AddTableRow();
   void DelTableRow();
   void IsTableCliced(int r, int c);
};

#endif

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from config_window.hCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/Qt_timer_subwindow_xml/config_window.h) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).