Qt_okno_glowne.h

/**
 * minimalny plik .h konieczny do uruchomiaenia okienka o nazwie OknoGlowne zapisanego w pliku okno_glowne.ui
 *
 * KOMPILACJA: qmake -project && qmake && make
 * POSPRZĄTANIE: make distclean && rm -f *.pro
 *
 * uwaga jezeli taki scalony plik nazwalibysmy .cpp a nie .h to qmake miałby problem z `moc`
 *
 * w dalszych zastosowaniach warto podzielic ten plik na:
 * nagłówek klasy (okno_glowne.h), ciało kallsy (okno_glowne.cpp), funkcje main (main.cpp)
 * (w obu pozostałych zainkludować okno_glowne.h)
 **/

#include <QApplication>
#include <QTextCodec>
#include <QDialog>

#include "ui_okno_glowne.h"

class OknoGlowne: public QDialog {
Q_OBJECT
 public:
  Ui::OknoGlowne interfejs;
  OknoGlowne(QWidget * parent, Qt::WFlags f);
  ~OknoGlowne(){};
};

OknoGlowne::OknoGlowne(QWidget * parent = 0, Qt::WFlags f = 0 ):QDialog(parent, f | Qt::Tool) {
 interfejs.setupUi(this);
}

int main(int argc, char *argv[]) {
 QApplication aplikacja(argc, argv);
 
 QTextCodec::setCodecForTr (QTextCodec::codecForName ("UTF-8"));
 QTextCodec::setCodecForCStrings (QTextCodec::codecForName ("UTF-8"));
 
 OknoGlowne okienko(0, 0);
 
 okienko.show();
 
 return aplikacja.exec();
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from Qt_okno_glowne.hCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/Qt_okno_glowne.h) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).