paint_window.h

#ifndef PAINT_WINDOW_H
#define PAINT_WINDOW_H

/**
 * plik nagłówkowy klasy PaintWindow związanej z okienkiem "PaintWindow"
 * opisanym w pliku timer_window.ui poprzez klasę "PaintWindow" w przestzeni nazw Ui
**/

// pliki nagłówkowe wykorzystywanych klas Qt
#include <QDialog>
#include <QMouseEvent>

#include <QPen>
#include <QBrush>
#include <QColor>

#include <QPoint>
#include <QImage>
#include <QPainter>
#include <QPicture>

#include <QGraphicsItem>

#include <QFile>
#include <QtNetwork/QHttp>
#include <QMessageBox>

#include <QProcess>
#include <QToolButton>
#include <QToolBar>

// plik nagłówkowy zawierający opis wyglądu okienka
// wygenerowany automatycznie w oparciu o timer_window.ui
#include "ui_paint_window.h"

// plik nagłówkowy klasy subwątka ...
#include "info_thread.h"

// deklaracja klasy
class PaintWindow: public QMainWindow
{
Q_OBJECT
 private:
  // obrazek, pędzle, rysowanie, ...
  QPicture *rysunek;
  QImage *obrazek;
  QBrush *pedzel;
  QPen *rysik;

  // pobieranie http
  QMessageBox *info;
  bool trawa_pobieranie;
  QFile *plik_obrazka;
  QHttp *http;

  // ping + pasek statutu i narzędzi
  QProcess *pingProces;
  QString wynik_pingu;
  int kod_powrotu_pingu;
  QToolButton *szczegoly_pingu;
  QStatusBar *pasek_statusu;
  QToolBar *pasek_narzedzi;

  // watek
  InfoThread *watek;
 public:
  Ui::PaintWindow interfejs;
  PaintWindow(QWidget * parent = 0, Qt::WFlags f = 0 );
  ~PaintWindow(){};
  void paintEvent(QPaintEvent *);
 public slots:
  // pobieranie http
  void zakonczonoPobieraniePliku();

  // komunikacja sieciowa
  void showNetRun();

  // ping
  void doPing();
  void showPing();
  void odczytajWynikPingu();

  // wątek
  void printNewValue(QString, double);
  void terminateInfoThread();
  void startInfoThread();
};

#endif

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from paint_window.hCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/Qt_graphics_net_menu_toolbar/paint_window.h) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).