info_thread.cpp

#include "info_thread.h"

void InfoThread::run() {
 // UWAGA: wątki (poza głównym wątkiem GUI) nie mogą produkować okien itp
 double rnd_val = 0;
 while (1) {
  // obliczamy nową wartość
  rnd_val += 0.5;
  // wysyłamy sygnał - obliczona nowa wartość
  printf("InfoThread: %f\n", rnd_val);
  emit putNewValue("Test Random Value", rnd_val);
  // odpoczywamy sobie 10 sekund
  QThread::sleep(10);
 }
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from info_thread.cppCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/Qt_graphics_net_menu_toolbar/info_thread.cpp) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).