własność publiczna (public domain) :: licencje typu BSD (MIT/X11) :: licencje copyleft (w tym GNU) :: inne wolne licencje :: licencje półwolne :: licencje niewolne - bezpłatne :: licencje niewolne - płatne :: podsumowanie

Licencje

własność publiczna (public domain)

Jest najbardziej liberalną licencją (aż do tego stopnia że zasadniczo jej nie ma ...), stosowaną do wszelkiego typu prac. Objęcie nią danego dzieła oznacza że twórca przekazuje wszelkie prawa autorskie ogółu ludzkości - każdy może zrobić z tym co tylko zechce włącznie z przywłaszczeniem sobie praw autorskich (do swojej kopi - oryginał dalej pozostanie własnością publiczną). Ważną cechą jest też że licencja ta może dotyczyć tylko wersji binarnych. Zobacz w Wikipedii: Public domain.

licencje typu BSD (MIT/X11)

Są to krótkie, bardzo liberalne licencje pozwalające na modyfikacje i redystrybucję programu zarówno w źródłowej jak i binarnej, wymaga tylko wymienienia oryginalnego autora w redystrybuowanej kopii programu. Tego typu licencja jest także (oprócz wspomnianych w tytule BSD i MIT/X11) licencja Creative Commons - uznanie autorstwa (CC-BY). Licencje te są kompatybilne między sobą a także z dowolną mniej liberalną licencją (kod dystrybuowany na takiej licencji może być użyty (lub włączony do jakiegoś większego projektu) np. na warunkach licencji copyleft czy też komercyjnej. Warto zaznaczyć że pisząc tu o licencji BSD mam na myśli jej zmodyfikowaną wersję - bez klauzuli ogłoszeniowej. Zobacz w Wikipedii: Licencja BSD, Licencja X11.

Zbilżoną do tej grupy licencją jest Licencja Artystyczna, jednak w przypadku nieudostępnienia kodu społeczności lub autorom orginału wymagana jest zmiana nazwy projektu oraz nazw plików wykonywalnych. Najczęściej jest ona stosowana duzalnie z GNU GPL.

licencje copyleft (w tym GNU)

Licencje copyleft są liberalnymi licencjami chroniącymi wolność objętego nimi dzieła poprzez zabranianie zmiany warunków licencyjnych. Najpopularniejszą z licencji tego typu jest GNU General Public License, natomiast bliźniacza licencja GNU Library General Public License zezwala na łączenie z nie wolnymi modułami (nie pozwala jednak na redystrybucję w sposób nie wolny oryginału). Problemy z wolnością ma natomiast GNU Free Documentation License (stosowanie sekcji niezmiennych). Tego typu licencja jest także licencja Creative Commons - uznanie autorstwa + na tych samych warunkach (CC-BY-SA). Dużym problemem licencji copyleft jest wzajemna niekomaptybilność (powodowana jest ona głównie koniecznością zachowania tej samej licencji, co uniemożliwia zastosowanie licencji analogicznej, częstym rozwiązaniem jest podwójne licencjonowanie. Zobacz w Wikipedii: Copyleft, GNU General Public License, GNU Free Documentation License, Licencja Creative Commons.

inne wolne licencje

Oprócz omówionych tutaj licencji istnieje dużo innych wolnych licencji, jednak każdą z nich można uznać za bliską którejś z grup tu przedstawionych.

licencje półwolne

Wspomnieć trzeba również o istnieniu licencji półwolnych - dozwolone jest modyfikacja i redystrybucja, jednak nie w celach zarobkowych. Ważnym przypadkiem są licencje Creative Commons z atrybutem użycie niekomercyjne (CC-BY-NC-SA).

licencje niewolne - bezpłatne

Spotkać możemy również się z licencjami pozwalającymi na darmowe rozpowszechnianie jednak nie umożliwiającymi dokonywania modyfikacji (np. CC-BY-ND). Niekiedy zabraniają także wykorzystywania w celach komercyjnych (np. CC-BY-NC-ND).

licencje niewolne - płatne

Doczynienia mamy także z licencjami całkowicie niewolnymi i niepozwalającymi na darmowe korzystanie z kopii i dalsze rozpowszechnianie - nazywanych licencjami oprogramowania komercyjnego.

podsumowanie

Więcej informacji na temat licencji, wolnego oprogramowania, ... znaleźć można pod adresami:
  http://www.fsf.org/philosophy/categories.pl.html
  http://www.fsf.org/philosophy/license-list.pl.html
  http://www.fsf.org/philosophy/free-sw.pl.html
  http://www.debian.org/intro/free.pl.html
  http://www.debian.org/social_contract.pl.html
  w Wikipedii: Otwarte Oprogramowanie, Wolne Oprogramowanie, Comparison of free software licencesCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/inne/licenses) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2015-09-27 08:47:56 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).