Bugi

Bug jest to termin określający błąd w systemie komputerowym (najczęściej oprogramowaniu). Poniżej zamieszczam listę najbardziej uciążliwych z mojego subiektywnego punktu widzenia. Jest prawdopodobne że w miarę możliwości będę się próbował przyczynić do ich eliminacji. Ponadto eliminacja poszczególnych pozycji z tej listy będzie wpływać na treści i rozwiązania prezentowane w niniejszym serwisie.

Sieci i usługi sieciowe

Multimedia

Formaty danych i podstawowe narzędzia

Środowiska graficzne

Pozostałe

Moje projekty

Poniżej zamieszczam listę odnośników do pozycji TODO, BUGFIX, planów rozwojowych, itp projektów prezentowanych w tym serwisie

Plany rozwojowe serwisu WWW

  • powrót do zagadnień odłożonych na przyszłość ze względu na "obecny poziom rozwiązań" - więcej na ich temat w Bugi
  • poprawki, uzupełnienia, poszerzenia, nowe projekty, ...
  • porządna korekta językowa (głównie ortografia, głównie w źródłach programów, skryptach, plikach konfiguracyjnych)
  • przygotowanie kompletnej wersji anglojęzyczna serwisu (z wykorzystaniem mechanizmu wyboru wysyłanej wersji przez Apache)
  • rozważyć modyfikację sposobu generowania strony - artykuł (stanowiący spójną całość opisującą jakieś zagadnienie) jako pojedynczy XML z podsekcjami, takie artykuły mogą być scalane na potrzeby www w większe artykuły; pliki źródle programów jako pliki do których dodajemy nagłówki a nie podkatalogi; artykuły łączone poprzez <include /> w innych plikach xml-owych (wprowadzeniu do zbiorczego artykułu) artykułu a nie pliku menu


Copyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/inne/bugs) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2015-09-27 08:47:56 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).