wpa_supplicant.conf

network={ 
 ssid="my-wifi"

 proto=WPA2       # standard: WPA lub WPA2
 key_mgmt=WPA-EAP    # sposób zarządzania kluczami głównymi: WPA-EAP, WPA-PSK, ...
 pairwise=CCMP      # metoda szyfrowania dla unicast: CCMP (AES), TKIP (RC4), ...
 group=CCMP       # metoda szyfrowania dla transmisji grupowej: CCMP (AES), TKIP (RC4), ...
 eap=TTLS        # metoda protokołu EAP: TLS (certyfikaty), PEAP (tunelowany w TLS EAP), TTLS (tunelowany w TLS EAP lub PAP/CHAP/MSCHAP/MSCHAPV2)
 
 phase2="auth=PAP"    # metoda protokołu EAP używana wewnątrz tunelu TLS: PAP (Password Autentication Protocol), ...
 identity="login"    # identyfikator dla PAP:
 password="tajne_hasło" # hasło dla PAP:
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from wpa_supplicant.confCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/debian_and_posix/wpa_supplicant.conf) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2015-09-20 22:21:24 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).