multiscreen.sh

#!/bin/sh

COMMAND="top"
HOST_LIST="localhost"

FILENAME="`echo $COMMAND | tr ' ' '_'`.screen.conf"
echo "sessionname \"$COMMAND\"" > $FILENAME
echo "caption always \"%{Yk}TOPs: %t   %{rk}Ctrl-a \\\" >> lista okien %{rk}Ctrl-a n >> nastepne okno\"" >> $FILENAME

for h in $HOST_LIST; do
  echo "screen -t $h ssh -t $h \"$COMMAND\"" >> $FILENAME
  # warto także zwrócić uwagę na opcję -t w wywołaniu ssh
  # wymusza ona utworzenie wirtualnego terminala
done

screen -c $FILENAME

rm $FILENAME

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from multiscreen.shCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/debian_and_posix/multiscreen.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:39 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).