hostapd.conf

#########################################################################
##           /etc/hostapd/hostapd.conf           ##
##       z prostym wsparciem dla WPA-EAP / WPA-PSK       ##
##                                   ##
## pełen opis pliku w: /usr/share/doc/hostapd/examples/hostapd.conf.gz ##
#########################################################################

## intrefejs, sterownik, itp
interface=wlan0
driver=nl80211
ctrl_interface=/var/run/hostapd
ctrl_interface_group=0

## SSID, tryb oraz kanał WiFi
ssid=my-wifi
hw_mode=g
channel=10

## szyfrowanie i autoryzacja - ustawienia ogólne
## - standard: 1 = WPA, 2 = WPA2 (RSN), 3 = WPA/WPA2
wpa=2
## - sposób zarządzania kluczami głównymi: WPA-PSK lub WPA-EAP
wpa_key_mgmt=WPA-EAP
## - metoda szyfrowania (transmisji unicast i grupowej) dla WPA i WPA2 (RSN)
wpa_pairwise=CCMP
rsn_pairwise=CCMP

## szyfrowanie i autoryzacja - ustawienia dla WPA-EAP
## - wsparcie dla autoryzacji IEEE 802.1X (EAP over LAN)
ieee8021x=1
## - używamy wbudowanego serwera EAP
eap_server=1
## - lokalizacja pliku z bazą użytkowników
##  prosta postać pliku (logowanie użytkownika user z hasłem password po TTLS/PAP lub PEAP/MSCHAPV2):
##   *    TTLS,PEAP
##   "user" TTLS-PAP,MSCHAPV2    "password"   [2]
##  pełny opis pliku w /usr/share/doc/hostapd/examples/hostapd.eap_user
eap_user_file=/etc/hostapd/eap_users
## - certyfikat i klucz serwera EAP
ca_cert=/etc/hostapd/ca_cert.pem
server_cert=/etc/hostapd/ca_cert.pem
private_key=/etc/hostapd/ca_key.pem

## szyfrowanie i autoryzacja - ustawienia dla WPA-PSK
## - ASCII passphrase dla WPA-PSK pre-shared key
# wpa_passphrase=__SECRET__

## inne
beacon_int=100
auth_algs=3
wmm_enabled=1

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from hostapd.confCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/debian_and_posix/hostapd.conf) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2015-07-05 08:55:47 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).