OLD.opcode.eu.org

Jest to stara wersja serwisu www.opcode.eu.org. Zawiera ona treści, które:

Wersja ta nie jest i nie będzie aktualizowana, poprawiana ani rozbudowywana.
Jedyne zmiany związane będą z usuwaniem materiałów przeniesionych do nowej wersji serwisu lub uznanych za całkowicie przestarzałe.Copyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/.) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2019-04-15 17:10:21 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).